Server Management

2TCI verzorgt voor een groot aantal klanten het server management. Hiervoor beschikt 2TCI over een eigen netwerk in Amsterdam. Dit netwerk is voorzien van eigen routers en firewalls waardoor 2TCI maximale beheer(s)baarheid heeft. Tevens is de opstelling redundant zodat zelfs bij uitval van systemen dit geen gevolgen heeft voor de dienstverlening.

High Availability

High Availability zijn opstellingen waarbij de componenten zo zijn opgesteld dat deze bij eventuele uitval geen directe verstoring in de dienstverlening opleveren.
Het voordeel van high availability is dat er een hogere beschikbaarheid van de dienstverlening gegarandeerd kan worden. Bij uitval van systemen zullen de andere systemen de taken op zich nemen.

Clustering

Clusteren is het samen voegen van (reken) capaciteit in de vorm van meerdere servers die ingezet worden voor een gezamenlijk doel. Het grote voordeel van clustering is dat dergelijke opstellingen gemakkelijk en snel opgeschaald kunnen worden. Clustering wordt daarom vaak gebruikt in opstellingen waar veel, of een dynamische hoeveelheid, aan capaciteit benodigd is. Dergelijke oplossingen gaan hand in hand met High Availability

Load balancing

Bij loadbalancing worden de aanvragen automatisch verdeeld over de beschikbare capaciteit. Hiermee voorkomt u dat een systeem overbelast raakt. Ook is het mogelijk de benodigde capaciteit gemakkelijk uit te breiden. In het geval van uitval van een component kan er automatisch overgeschakeld worden naar de andere beschikbare systemen.

Virtualisatie

Bij virtualisatie wordt een fysieke server opgedeeld in meerdere virtuele servers. Hierdoor kan een systeem maximaal benut worden. Ook kan wanneer dit gewenst is de capaciteit van de virtuele server gemakkelijk opgeschaald worden. Zo kunnen kosten relatief laag gehouden worden doordat er minder fysieke servers benodigd zijn.
2TCI maakt gebruik van VMWare producten om de virtualisatie te realiseren.

Backups

Data is vandaag de dag zeer belangrijk, het kan grote gevolgen hebben wanneer deze kwijt of onleesbaar wordt. Het is daarom verstandig een kopie van de data die niet verloren mag gaan, op een andere locatie op te slaan. Zo bent u er van verzekerd dat in het geval van dataverlies er een kopie achter de hand is.
2TCI heeft in haar netwerk opslagcapaciteit beschikbaar voor het veilig opslaan van uw belangrijke data. Deze zijn te benaderen via een breed scala aan technieken (denk hierbij aan FTP, Rsync, etc). Zo kunnen backups op iedere gewenste manier ingericht worden.

Interesse in deze dienst

Neem vandaag nog contact met ons op!